Op de verschillende waarborgkantoren in Nederland werkten keurmeesters die verantwoordelijk waren voor de in de jaren dat zij werkzaam waren afgeslagen goud- en zilverkeuren. Als de keurmeester vervangen werd of kwam te overlijden gaf men dit aan door een ster of stip in de jaarletter te zetten. Op deze manier kon men bij fouten of fraude zien welke keurmeester hiervoor verantwoordelijk was. Hierboven voorbeelden van een ster (bij jaarletter I van 1868) en een stip (bij jaarletter U van 1854).