Shop


Matses snijder

380.00

Zilversmid: Onbekend

Land: Buitenland

Periode: 19e eeuw / 20e eeuw

Keur: V = 1893-1905

Materiaal: 2e gehalte zilver

Afmetingen: 10.6 cm lang

Gewicht: 24 gram

Deze zilveren matses snijder is gemerkt met het oude Nederlandse belastingstempel (V onder kroon in driehoek) dat van 1893 tot 1905 voor buitenlandse werken gold. De antieke matses snijder die omstreeks 1900 gemaakt is heeft een mooi gevormde steel met aan één zijde een gekarteld snijwieltje en aan de andere zijde een gekarteld waaiervormig snijgereedschap voor het snijden / breken van de matses*. De Judaica* matses snijder weegt 24 gram en is 10.6 cm lang. Het snijwieltje heeft een diameter van 2.4 cm.

*Een matse is een rond of vierkant, ongerezen en ongezuurd (zonder zuurdesem), plat brood dat op een grote cracker lijkt.

*Judaica: objecten met betrekking tot Joods leven, religie en cultuur, vooral maar niet uitsluitend objecten van literaire, historische of culturele aard of in verband met riten.


Het eten van matses is een Joodse traditie. In het Jodendom wordt tijdens Pesach (Pasen) één van de belangrijkste feestdagen van deze religie, de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit Egypte herdacht. Deze uittocht, die geleid werd door Mozes, vond vermoedelijk rond de vijftiende eeuw voor onze jaartelling plaats.
Door met Pesach ongezuurde broden, matses, te eten staan gelovige Joden stil bij het feit dat hun voorouders vele eeuwen eerder in allerijl moesten vluchten. Zo snel, dat er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen. De Joodse matses waren van oorsprong vierkant, als verwijzing naar de tegels die de Joden tijdens de ballingschap in Egypte bakten van rivierklei uit de Nijl.


Matse, matze, matzo of matza

Er bestaat een veelvoud aan spellingen voor het woord matse en het meervoud ervan matses. De officiële Nederlandse spelling, matse, komt van het Jiddisch en Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord is matzo of matza het meervoud daarvan is matzos of matzot.